Images

Description

Introductie

In Induma West zal net als in het succesvol afgeronde project Induma-Oost op een zelfde manier samen met de ondernemers, Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) een flexibel proces worden doorlopen, met heldere doelen en een plan om ondernemers zelf te laten investeren in het gebied en hun panden. De investeringen worden volgens het “verdien de ruimte” principe losgeweekt, waarbij nauw wordt samengewerkt met handhaving. De aanpak is erop gericht de herinrichting van de openbare ruimte het vliegwiel te laten zijn voor allerlei ontwikkelingen die bijdragen aan de verbetering van het gebied. Niet alleen fysiek maar ook de betrokkenheid bij het gebied en de onderlinge samenwerking tussen ondernemers op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling, en de manier waarop het gebied wordt gebruikt verbetert. Dit procesplan is de pragmatische leidraad waarlangs samen met alle partijen tot herstructurering / verbetering van het plangebied te komen. Doelstelling De gemeente Helmond, SBH en de BOM trekken gezamenlijk op om een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls in Hoogeind voor elkaar te krijgen. De samenwerking die 21 maart 2016 wordt bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) zorgt voor verdere hernieuwde energie om tot harde herstructurering van Induma- West te komen.

Meer informatie

Map